Činnosť

Správa BD v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v platnom znení, je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a NP v dome:

 • Vedenie zmluvy o výkone správy, zmluvy o nájme spoločných nebytových priestorov
 • Správu bytového fondu a jeho údržbu v rozsahu predmetov podnikania
 • Opravy a údržby spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu
 • Stanovenie výšky zálohových platieb, evidenciu úhrad do FOaÚ, evidenciu zálohových platieb
 • Vedenie účtu BD v banke
 • Vedenie účtovníctva a administratívne práce
 • Výroba tepla, rozvod tepla
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
 • Poistenie domu na základe požiadavky vlastníkov
 • Vypracovanie návrhu plánu opráv a údržby pre každý rok
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním BD

© 2015 All Rights Reserved - Nový dom, s.r.o. - Developed by Radoslav Ďuriš 0903 759487

http://www.novy-dom.sk/default.aspx?l=sk&p=cinnost
/sk/cinnost
http://www.novy-dom.sk/sk/cinnost
l=sk&p=cinnost

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x